preskoči na sadržaj

Osnovna škola Zvonka Cara Crikvenica

 

1. 12. 2021. 

Na poveznici u nastavku objavljena je ODLUKA O ODABIRU PONUDE za provedbu višednevne izvanučiončke nastave za učenike 8. razreda.

 

15. 10. 2021. 

Predstavljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (Školska ekskurzija - Šibenik i okolica, 1-2021.)
 
Na roditeljskom sastanku svoje će ponude predstaviti turističke agencije sljedećim redoslijedom:
  1. ponuda: turistička agencija ABC Travel, Trpimirova 5A, 51000 Rijeka
  2. ponuda: turistička agencija Alibi d.o.o., Pozioi 4c, 52470 Umag
  3. ponuda: turistička agencija Arriva travel, Nike Veljačića 3, 51260 Crikvenica.
 
Roditeljski sastanak će se održati u utorak 30. studenoga 2021. godine s početkom u 17 sati u OŠ Zvonka Cara, Crikvenica, Kotorska 13. 

Vrijeme trajanja prezentacije je 15 minuta, a potencijalni davatelji će ponude prezentirati prethodno navedenim redoslijedom. 

Puni tekst odluke o odabiru ponuda za predstavljanje - Školska ekskurzija - Šibenik i okolica, 1-2021., moguće je preuzeti na poveznici u nastavku:

 

Na poveznicama u nastavku objavljeni su Javni poziv i Obrazac za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (Školska ekskurzija - Šibenik i okolica) za učenike 8. razreda

 

29. 10. 2021.

VAŽNO!!

U privitku se nalazi obavijest o ODGODI JAVNOG OTVARANJA PONUDA 

 

26. 8. 2021.

U privitku je obavijest o javnom pozivu-odabrani kandidati.

 

17. 8. 2021.

U privitku je obavijest za usmeni intervju za kandidate koji su se javili na javni poziv za asistente i dobili telefonski poziv od strane Grada Crikvenice.

 

2. 8. 2021. 

U privitku je objavljen Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi

U sklopu projekta „Znanje za sve IV“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“ temeljem poziva UP.03.2.1.06 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.,  Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu Grada Crikvenice dana 2. kolovoza 2021.g. objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika
u osnovnim školama Grada Crikvenice

Prijave se podnose  poštanskom pošiljkom  na sljedeću adresu:

Grad Crikvenica, Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica s napomenom „Prijava za pomoćnike“.

Rok za podnošenje prijava je 12. kolovoza 2021.g. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Ovaj javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Grada Crikvenice, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Vladimira Nazora i OŠ Zvonka Cara, mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Narodnim novinama.

Obavijest o rezultatima izbora dostavit će se kandidatima u zakonskom roku.

                  Pročelnica

                                                                                    Jasminka Citković, dipl.iur.

KLASA: 112-01/21-01/20

URBROJ: 2107/01-04/05-21-2

 

 

26. 3. 2020. 

Na dolje navedenoj poveznici objavljena je Odluka o poništenju Javnog poziva broj 5-2019./2020.

Poništava se javni poziv broj 5-2019./2020. za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (Škola u prirodi) za učenike 4. razreda Osnovne škole Zvonka Cara, objavljen na mrežnoj stranici škole dana 12. ožujka 2020. godine. 

**************

12. 3. 2020. 

Na dolje navedenim poveznicama objavljeni su ponovljeni javni poziv i obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (škola u prirodi - Hrvatsko zagorje, Međimurje) za učenike četvrtog razreda

Osnovna škola Zvonka Cara
Kotorska 13
51260 Crikvenica

KLASA: 602-02/20-08/01
URBROJ: 2107-32-01-20-16

Crikvenica, 12. ožujka 2020.

PREDMET: Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (Škola u prirodi – Hrvatsko zagorje/Međimurje) za učenike 4. razreda 
                  -poziv na dostavu ponuda

Poštovani, 

ovim putem objavljujemo javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne učioničke nastave za učenike četvrtih (4.a, 4.b i 4.s) razreda OŠ Zvonka Cara, te Vas molimo da na temelju priloženog obrasca poziva dostavite Vašu ponudu na adresu: Osnovna škola Zvonka Cara, Kotorska 13, 51260 Crikvenica.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Rok dostave ponuda je utorak, 24. ožujka 2020. godine, a javno otvaranje ponuda će se održati u utorak, 31. ožujka 2020. godine u 12:30 sati.

***************

5. 3. 2020. 

Na dolje navedenoj poveznici objavljena je odluka o poništenju javnog poziva broj 4-2019./2020. za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (škola u prirodi - Hrvatsko zagorje, Međimurje) za učenike četvrtog razreda tijekom nastavne godine 2019./2020.  

****************

27. 2. 2020. 

Na roditeljskom sastanku održanom dana 27. veljače 2020. godine za provedbu višednevne izvanučioničke nastave (škola u prirodi) za učenike 4. razreda matične i područne škole u školskoj godini 2019./2020. izabrana je ponuda turističke agencije Arriva Travel iz Crikvenice. 

Puni tekst odluke o izboru ponude za provedbu Škole u prirodi za učenike 4. razreda (u školskoj godini 2019./2020.) možete preuzeti na sljedećoj poveznici

****************

19. 2. 2020. 

Predstavljanje ponuda za organizaciju "Škole u prirodi" učenika 4. razreda

Na roditeljskom sastanku svoje će ponude predstaviti agencije: 

  • Stella Tours, Rijeka
  • Arriva Travel, Crikvenica

Roditeljski sastanak će se održati u četvrtak, 27. veljače 2020. godine s početkom u 16.00 sati u OŠ Zvonka Cara, Crikvenica. 

Vrijeme trajanja prezentacije je 15 minuta, a potencijalni davatelji će ponude prezentirati prethodno navedenim redoslijedom. 

Puni tekst odluke o odabiru ponuda za predstavljanje - Škola u prirodi 4 2019-2020 moguće je preuzeti na sljedećoj poveznici

****************

5. 2. 2020. 

Na dolje navedenim poveznicama objavljeni su ponovljeni javni poziv i obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (škola u prirodi - Hrvatsko zagorje, Međimurje) za učenike četvrtog razreda

Osnovna škola Zvonka Cara
Kotorska 13
51260 Crikvenica

KLASA: 602-02/20-08/01
URBROJ: 2107-32-01-20-5

Crikvenica, 05. veljače 2020.

PREDMET: Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (Škola u prirodi – Hrvatsko zagorje/Međimurje) za učenike 4. razreda 
                  -poziv na dostavu ponuda

Poštovani, 

ovim putem objavljujemo javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne učioničke nastave za učenike četvrtih (4.a, 4.b i 4.s) razreda OŠ Zvonka Cara, te Vas molimo da na temelju priloženog obrasca poziva dostavite Vašu ponudu na adresu: Osnovna škola Zvonka Cara, Kotorska 13, 51260 Crikvenica.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Rok dostave ponuda je četvrtak, 13. veljače 2020. godine do 15:00 sati, a javno otvaranje ponuda će se održati u utorak, 18. veljače 2020. godine u 12:30 sati.

***************

4. 2. 2020. 

Na dolje navedenoj poveznici objavljena je odluka o neodabiru agencije za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (škola u prirodi - Hrvatsko zagorje, Međimurje) za učenike četvrtog razreda tijekom nastavne godine 2019./2020.  

16. 1. 2020. 

U prilozima ovoj stranici i dolje navedenim poveznicama objavljeni su javni poziv i obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (škola u prirodi - Hrvatsko zagorje, Međimurje) za učenike četvrtog razreda

Osnovna škola Zvonka Cara
Kotorska 13
51260 Crikvenica

KLASA: 602-02/20-08/01
URBROJ: 2107-32-01-20-1

Crikvenica, 16. siječnja 2020.

PREDMET: Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (Škola u prirodi – Hrvatsko zagorje/Međimurje) za učenike 4. razreda 
                  -poziv na dostavu ponuda

Poštovani, 

ovim putem objavljujemo javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne učioničke nastave za učenike četvrtih (4.a, 4.b i 4.s) razreda OŠ Zvonka Cara, te Vas molimo da na temelju priloženog obrasca poziva dostavite Vašu ponudu na adresu: Osnovna škola Zvonka Cara, Kotorska 13, 51260 Crikvenica.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Rok dostave ponuda je petak, 24. siječanj 2020. godine do 15:00 sati, a javno otvaranje ponuda će se održati u srijedu, 29. siječnja 2020. godine u 12:30 sati.

***************

10. 12. 2019. 

Na roditeljskom sastanku održanom 10. prosinca 2019. godine za provedbu višednevne izvanučioničke nastave (školske ekskurzije) za učenike 8.razreda u školskoj godini 2020./2021. izabrana je ponuda turističke agencije Arriva Travel iz Crikvenice. 

Puni tekst odluke možete preuzeti na ovoj poveznici

****************

9. 12. 2019. 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničku nastavu Školska ekskurzija - broj poziva 2-2019./2020. na sastanku održanom 6. prosinca 2019. odabralo je ponude agencija ABC Travel iz Rijeke i Arriva Travel iz Crikvenice za predstavljanje roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati u utorak, 10. prosinca 2019. godine s početkom u 17 sati u OŠ Zvonka Cara, Crikvenica. 

Cjeloviti tekst odluke dostupan je na poveznici. 

************

29. 11. 2019. 

Predmet: Odgoda otvaranje ponuda za Javni poziv 2-2019./2020.

Poštovani, 
ovim putem vas obavještavamo da će se otvaranje ponuda održati u petak, 6. prosinca 2019. godine u 13.20 sati u prostorijama Osnovne škole Zvonka Cara u Crikvenici. 

S poštovanjem, 
Ravnateljica Desiree Pečaver

************

19. 11. 2019. 

U prilozima ovoj stranici i dolje navedenim poveznicama objavljeni su javni poziv i obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (školske ekskurzije - Šibenik - Biograd na Moru) za učenike osmog razreda

Osnovna škola Zvonka Cara
Kotorska 13
51260 Crikvenica

KLASA: 602-02/19-08/03
URBROJ: 2107-32-01-19-1

Crikvenica, 19. studenoga 2019.

PREDMET: Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (školska ekskurzija – Šibenik-Biograd na moru) za učenike 8. razreda 
                  -poziv na dostavu ponuda

Poštovani, 

ovim putem objavljujemo javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne učioničke nastave (školske ekskurzije) za učenike osmih (8.a i 8.b) razreda Osnovne škole Zvonka Cara, te Vas molimo da na temelju priloženog obrasca poziva dostavite Vašu ponudu na adresu: Osnovna škola Zvonka Cara, Kotorska 13, 51260 Crikvenica.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Rok dostave ponuda je 28. studenoga 2019. godine, a javno otvaranje ponuda će se održati 29. studenoga 2019. godine u 13:20 sati.

************

30. 10. 2019. 

U prilozima ovoj stranici objavljen je

  • javni poziv za radno mjesto pomoćnika u nastavi u sklopu projekta "Znanje za sve III"

Republika Hrvatska
Osnovna škola Zvonka Cara
Kotorska 13
51260 Crikvenica

Klasa: 602-01/19-01/45
Urbroj: 2107-32-01-19-1

19. srpnja 2019. 

Javni poziv vanjskim pružateljima usluga čišćenja (spremač/ica)

Pozivamo zainteresirane vanjske pružatelje usluga čišćenja da nam dostave ponudu za uslugu čišćenja i održavanja unutarnjih i vanjskih prostora površina Osnovne škole Zvonka Cara, Crikvenica. 
Radno mjesto spremača/ice potrebno je popuniti na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati). 
Ukoliko ste zainteresirani za pružanje navedene usluge, molimo Vas da u ponudi navedete troškove pružanja usluga u ukupnom mjesečnom iznosu. 
Molimo Vas da ponude dostavite u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv-ne otvarati" na adresu Osnovna škola Zvonka Cara Crikvenica, Kotorska 13, 51260 Crikvenica.
Rok za dostavu ponuda je 30. srpnja 2019. godine. 

Potpuni tekst javnog poziva možete preuzeti u prilozima ovoj stranici pod nazivom Javni poziv vanjskim pružateljima usluga čišćenja.pdf

*****************


Nadolazeći događaji

 

  6.12. SVETI NIKOLA 

Kutak stručne službe
City Bus - vozni red

City Bus - vozni red 

od 16. rujna 2021.

Raspored zvonjenja

 

Raspored zvonjenja 

školska godina 2021./2022.

Popis udžbenika
e-Dnevnik


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Anketa
Kako saznajete informacije vezane za zbivanja u školi?

Korisni linkovi
Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
CMS za škole logo
Osnovna škola Zvonka Cara Crikvenica / Kotorska bb, HR-51260 Crikvenica / os-zvonka-cara-crikvenica.skole.hr / ured@os-zvonka-cara-crikvenica.skole.hr
preskoči na navigaciju